Độc Đáo Phiên Chợ Tình Hà Giang (Phan Hồng Nhung)

Khác với phiên chợ tình Sapa, được tổ chức hàng tuần – là nơi gặp gỡ, hò hẹn của các đôi lứa yêu nhau.