Chùm thơ hay viết về Sapa (Lào Cai)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về vẻ đẹp của Sapa và những phong tục, tập quán ở vùng đất này. Bên cạnh đó là những vần thơ tình Sapa lãng mạn, hay nhất!