Thơ

Chùm thơ lục bát viết về mùa Hạ rất hay

kyuc.net tuyển chọn và chia sẻ đến các bạn chùm thơ lục bát rất hay viết về mùa Hạ. Đó là những vần thơ lục bát mùa Hạ miêu tả vẻ đẹp, sự thay đổi của cảnh vật khi mùa hạ (mùa hè) lại trở về theo chu kì các mùa trong năm.